Strona główna O firmie Oferta Download Kontakt
 
Produkty
  - Alkaliczne środki czyszczące
    dla przemysłu
  - Kwaśne środki czyszczące
    dla przemysłu
  - Środki dla przemysłu
    spożywczego i przetwórczego
  - Środki "Car care" - mycie i
    pielęgnacja samochodów
  - Środki usuwające
    graffiti/zabezpieczające
  - Preparaty dla przemysłu
    poligraficznego
  - Środki uzupełniające
  - Produkty na zimę
  - Produkty techniczne
  - Maszyny i urządzenia myjące
    Lavor
  - Oleje przemysłowe Castrol
  - BHP
  - Program zastosowania
Usługi
Oferty specjalne
    Tabela: Środki do mycia pojazdów

PRODUKT ZALECANE
pH
ZASTOSO-
WANIE
NISKIE CIŚNIENIE MYCIE RĘCZNE WYSOKIE CIŚNIENIE - "LATO" WYSOKIE CIŚNIENIE - "ZIMA" MYCIE BEZDOTY-
KOWE
MYCIE SZCOTKAMI MECHANICZ-
NYMI
- - - ZALECANE STĘŻENIE ROZTWORU ROBOCZEGO -
Alfanol
Neutral
9,0 samochód, ciężarówka, ciągnik 2-10% 2-5% 2-10% - -
Alfanol HD 10,2 samochód, ciężarówka, ciągnik 2-10% 2-5% 2-10% - -
Alfa Plus (pianowo) 11,5 samochód, ciężarówka, ciągnik (X) 2-5% 2-10% 0,2-3% 0,2-2%
A 380 11,0 samochód, ciężarówka, ciągnik - 2-5% 2-10% 0,2-3% 0,2-2%
Alfanol HD
Green
10,2 samochód, ciężarówka, ciągnik 2-5% 2-5% 2-10% 0,2-3% 0,2-2%
Alfanol HD Special 11,5 samochód, ciężarówka, ciągnik - 2-5% 2-10% 0,2-3% 0,2-2%
Waxshampoo - samochód, ciężarówka, ciągnik 2-5% - - - -
Alfa Wax - samochód, ciężarówka, ciągnik - 0,1-0,2% 0,1-0,2% 0,1-0,2% 0,1-0,2%
A 390 Micro (mikro- odtłuszczanie) - samochód, ciężarówka, ciągnik 20-30% - - - -
A 392 Micro (mikro- odtłuszczanie) - samochód, ciężarówka, ciągnik 20-30% - - - -
A 416 - samochód, ciężarówka, ciągnik 5-10% - - - -
Mycie hal 1,5-2 hale myjni 5-10% - - - -
Sunrise Red (pasta do
mycia rąk)

- mycie rąk - - - - -


Tabela: Usuwanie zabrudzeń z pojazdów

PRODUKT OSADY
KAMIENIA
WAPIEN- NEGO
RDZA ŻYWICA SMOŁA
ASFALT
TŁUSZ-
CZE
MINE- RALNE
TŁUSZ-
CZE ROŚLIN-
NE
SADZA SÓL PYŁ BRUD DROGO-
WY
0419
Tar remover
- - - XX XX - XX - - -
0426
Tar remover TC
- - - XX XX - XX - - -
0304 Alfasol - - - XX XX - XX - - -
0320 A 392 - - - X XX - XX - - X
0310 A 400 - - - X XX - XX - - X
0103
Alfanol B
- - XX X XX - XX - - X
0107 Alfanol HD Special - - X X XX - XX - - X
0105
Alfanol Terra
- - X X XX X XX - - XX
0118 Alfanol HD Green - - X X XX X XX - - XX
0106
Alfanol HD
- - X X XX X XX XX XX XX
0125 Alfanol Neutral - - X X XX XX XX XX XX XX
0124 A 343 - - XX X XX XX XX XX XX XX
0402
Alfa Plus
- - X X XX X XX XX XX XX
- - - - - - - - - - -
0210
Acid Plus
XX XX - - - - - - - -
0206 A 416 X XX - - - - - - - -
0209 A 418 XX XX - - - - - - - -
0208 A 417 - X - - - - - - - -


Program zastosowania podstawowych środków czyszczących

ALFANOL
NEUTRAL
ALFANOL HD ALFANOL
HD GREEN
A 414 A 352 SCRUBBER 2 PROCESS AL NAZWA PRODUKTU
KATEGORIE KLIENTÓW
0125 0106 0118 0203 0111 0115 0121 -
X X X X X X X Firmy transportowe i logistyczne: ciężarówki, ciągniki, warsztaty.
Pomieszczenia: biura, powierzchnie podłogowe w łazienkach. toaletach itp.
X X - X - X X Przedsiębiorstwa taksówkowe, autokarowe, straż pożarna, dealerzy samochodów, stacje benzynowe: taksówki, autobusy, samochody dostawcze, samochody prywatne, warsztaty, biura, umywalnie, toalety.
X X X X - X X Warsztaty: samochody, maszyny, narzędzia. Pomieszczenia: biura, umywalnie, toalety.
X X - X X X X Przemysł spożywczy: ubojnie, rzeźnie, pakowalnie, maszyny, pomieszczenia, umywalnie, toalety.
X X - X - X X Firmy cateringowe: kuchnie, restauracje, cafetrie, bary szybkiej obsługi.
Pomieszczenia: lokale, podłogi, maszyny, pomieszczenia, umywalnie, toalety.
X X X X X X X Agroturystyka: stajnie, udojnie, zagrody dla zwierząt, maszyny, warsztaty, umywalnie, toalety.
X X X X X X X Budynki i balkony: ściany zewnętrzne, konstrukcje maszyn, pojazdów (np. windy).
Pomieszczenia: lokale, podłogi, zsypy na śmieci, itp.
X - X - - X X Przemysł leśny: maszyny ścinające, tnące (np. w tartakach), młyny do papierówki.
Pomieszczenia: umywalnie, toalety.
 
EKO-WIK P.H.